Psühholoog

- Uuringute läbiviimine laste võimete ja/või psühholoogiliste probleemide kindlakstegemiseks.
- Lapsevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas.
- Pedagoogide nõustamine isikliku professionaalse positsiooni parendamiseks.
- Haridusasutuste nõustamine isiksusest ja suhetest tingitud toimetuleku-probleemide ennetamisel ja lahendamisel.
- Pedagoogide nõustamine lapsele käitumise tugikava koostamisel.
- Vajadusel lapsele täiendavate uuringute soovitamine.

MARIANA SAKSNIIT
psühholoog
79 98 909
51 33 227
mariana.saksniit@polva.maavalitsus.ee

Kommenteerimine on suletud